• Doç.Dr.
   H. Ebru Çolak

    


   Mail:
   ecolak@ktu.edu.tr

   colakebru@gmail.com

   İletişim

   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Mühendislik Fakültesi
   Hairta Mühendisliği Bölümü
   GISLab
   61080 Trabzon - Turkey

   T +90 (462) 377 3657
   F +90 (462) 328 0918

   Doktora
   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Fen Bilimleri Enstitüsü
   Harita Mühendisliği Anabilim Dalı
   Trabzon, 2005-2010 

   Araştırma
   Liverpool John Moores University 
   Faculty of Technology and Environment
   School of  Computing & Mathematical Sciences
   GISLab UK (Visitor lecturer)
   England, 2008-2009 

   Lisansüstü
   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
   Trabzon, 2002-2005

   Lisans
   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
   Trabzon, 1997-2001

   Uzmanlık Alanları..

   Coğrafi Bilgi Teknolojileri -
   Uygulamaları
   Konumsal İstatistik
   Konumsal Epidemiyoloji 
   Arazi Yönetimi

    

    

    Yayınlar

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
  

  A1. Yildirim V., Nişancı, R., Çolak, H.E., Yıldız, O. (2016). A GIS-based siting technique for automatic weather stations in Trabzon, Turkey, Weather, 71:43-49.

  A2. Yildirim V., Yomralıoğlu, T., Nişancı, R., Çolak, H.E., Bediroğlu, Ş., Saralioğlu (2016). E. A spatial multicriteria decision-making method for natural gas transmission pipeline routing, Structure and Infrastructure Engineering, 06:1-14.

  A3. Yildirim V., Yomralıoğlu, T., Nişancı, R., Çolak, H.E., Bediroğlu, Ş., Memişoğlu, T. (2016). An integrated spatial method for minimizing environmental damage of transmission pipelines, Polish Journal of Environmental Studies, 25: 2563-2653.

  A4. Colak, H.E., Memisoglu,T. (2015). A GIS-Based Modeling of Environmental Pollutants using AHP-Multicriteria Decision Analysis in the Degirmendere Valley of Trabzon Province, Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 24 (4a): 1446-1455.

  A5. Colak, H.E., Yomralioglu,T., Nisanci, R., Yildirim, V., Duran, C. (2015). Geostatistical Analysis of the Relationship between Heavy Metals in the Drinking Water and the Cancer Incidences in the Residential Areas in Black Sea Region of Turkey, Journal of Environmental Health, 77 (6): 86-93.

  A6. Nisanci, R., Erbas, Y.S., Yildirim, V., Colak, H.E. (2015). Management of Marine Cadastre with Geographic Information System: A Case Study of Trabzon, Journal of Environmental Protection and Ecology 16 (1): 126–132.

  A7. Yomralioglu, T., Colak, H.E., Aydinoglu, A.C. (2009). Geo-relationship between Cancer Cases and the Environment by GIS: A Case Study of Trabzon in Turkey, International Journal of Environmental Research and Public Health, 6(12): 3190-3204. doi:10.3390/ijerph6123190

   

        BB. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler :

  B1.  Bediroglu, S., Yildirim, V., Nisanci, R., Colak, E., Memisoglu, T. (2015). Utilization of Cloud Computing for Presentation of Cadastre Data, The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition, 20-24 April 2015, İstanbul, Turkey.

  B2. Nisanci, R., Erbas, Y.S., Uzun, B., Yildirim, V., Colak, H.E. (2015). Cadastral Data Model Design for the Marine Area Geographic Information System: The Trabzon Experience, The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition, 20-24 April 2015, İstanbul, Turkey.

  B3. Colak, H.E., Memisoglu, T. (2014). The Changing Woman Role of Surveyors in Turkey, XXV FIG International Congress 2014, 16-21 June 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.

  B4. Usta, Z., Saralioglu, E., Colak, E. (2014). Urban Renewal Activities in Turkey: The Trabzon Experience, XXV FIG International Congress 2014, 16-21 June 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.

  B5. Colak, H.E., Uzun, B., INAN, H. (2010). A Parcel-Based Health Information System in Turkey, XXIV FIG International Congress 2010, 11-16 April 2010, Sydney, Australia.

  B6. Uzun, B., Colak, H.E. (2010). The Issues of Women’s Property Acquisition in Turkey, XXIV FIG International Congress 2010, 11-16 April 2010, Sydney, Australia.

  B7. Kivilcim, C.O., Colak, H.E., McAlister, C. (2009). Evaluating Next Generation of Surveyors for the Sustainable World, FIG Working Week 2009, May 3-8, 2009, Eilat, Israel.

  B8. Colak, H.E., Yomralioglu, T. (2008). GIS Based Cancer Density Maps: A Case Study in Eastern Black Sea Region of Turkey, 2008 ESRI Health GIS Conference, September 28- October 1, 2008, Washington, D.C., USA.

  B9. Yomralioglu, T., Colak, H.E., Sogut, H. (2008). Health GIS Applications and Its Future Trends in Turkey, 2008 ESRI Health GIS Conference, September 28- October 1, 2008, Washington, D.C., USA.

  B10. Colak, H.E., Yomralioglu, F. (2007). The Status of Women Surveyors in Turkey, The XXX FIG General Assembly and Working Week, May 13-17, 2007, Hong Kong SAR, China.

  B11. Uzun, B., Colak, H.E. (2007). Providing Formal Property Rights to Slum Owners through Tenure Legalization Process in Turkey, The XXX FIG General Assembly and Working Week, May 13-17, 2007, Hong Kong SAR, China.

  B12. Colak, H.E., Aydinoglu, A.C. (2006). Determining Regional Tourism Development Strategies of East Black Sea Region of Turkey by GIS, XXIII FIG Congress, October 8-13, 2006, Munich, Germany.

  B13. Nisanci, R., Uzun, B., Colak, H.E. (2006). Optimization of Land Valuation Factors by GIS&SPSS, XXIII FIG Congress, October 8-13, 2006, Munich, Germany.

  B14. Colak, H.E., Yomralioglu, T. (2005). Creating GIS-Based Cancer Density Maps for Trabzon Province of Turkey, 2005 ESRI Health GIS Conference, October 23–26, 2005, Palmer House Hilton, Chicago, Illinois, USA.

   

  C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

  C1. Colak, H.E., Yomralioglu, T. (2012). Geospatial Analysis of Cancer Cases with Environmental Features by GIS in the Eastern Black Sea Region of Turkey, kitap bölümü. Editörler: Thakur, J.K., Singh, S.K., Ramanathan, A., Prasad, M.B.K. ve Gossel, W., Geospatial Techniques: Managing Environmental Resources, Springer, 1. baskı, s.220-238, Germany.

   

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  D1. Nişancı, R., Yıldırım, V., Çolak, H.E. (2010). Coğrafi Bilgi Sistem Uygulamaları, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, (Eylül-2010) 9: 58-63.

  D2. Çolak, H.E., Yomralıoğlu, T. (2007). Kanser Vakalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İrdelenmesi:  Trabzon Örneği, HKM Jeodezi Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 96: 39-47, Ankara.

    

  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

  E1. Karataş, K., Çolak, H.E., Sancar, C. (2014). Teknik Altyapı Yönetimi Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın ve Büyükşehir Belediyelerinin Değerlendirilmesi, 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 15-17 Ekim 2014, Hitit Üniversitesi, Çorum.

  E2. Sancar, C., Çolak, H.E., Karataş, K. (2014). Büyükşehirlerde Teknik Altyapı Planlaması, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı, 12-13 Mayıs 2014, KTÜ, Trabzon.

  E3. Çolak, H.E., Sani, İ.B. (2012). KBS için Veri/Kullanıcı Gereksinim analizi: Sosyal İşler ve Sağlık Hizmetleri, Kent Bilgi Sistemi Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı, 9-11 Temmuz 2012, Pendik Green Park Hotel, İstanbul.

  E4. Kandil, S., Çolak, H.E., Bilginer, Ç., İlyas, B., Karakuş, M., Karadeniz, S. (2011). Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Hastaların Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Tanı Dağılımlarının Haritalandırılması, 16.Ergen Günleri Toplantısı, Poster Bildiri, 17-19 Kasım 2011, KTÜ Trabzon.

  E5. Çolak, H.E., Nişancı, R. (2011). CBS ile Trabzon İl Sağlık Haritalarının Oluşturulması, 3.TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2011, Antalya Kültür Merkezi, Antalya.

  E6. Çolak, H.E., Kansız, N., Acuner, Ş.A., Bankoğlu, F. (2011).  Trabzon’da Kentsel Yaşamda Kadın, TMMOB Trabzon Kent Sempozyumu, 8-10 Eylül 2011, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Trabzon.

  E7. Uzun, B., Çolak, H.E., Çelik, N. (2011). Arazi Yönetiminin Toplumsal Boyutu, Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalıştayı, 26-27 Mayıs 2011, Okan Üniversitesi, İstanbul.

  E8. Çolak, H.E., İnan, H.İ. (2011). Türkiye için Konumsal Veri Tabanlı Sağlık Bilgi Sistemi Önerisi, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan 2011, Ankara.

  E9. Çolak, H.E., Nişancı, R. (2010). İlaç Firmalarının Pazar Paylarının CBS ile Analizi: Trabzon Örneği, 3. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 11-13 Ekim 2010, Bildiriler Kitabı s.563-570, Gebze, Kocaeli.

  E10. Çolak, H. E., Çan, G. (2007). Sağlık CBS Uygulamalarında Konumsal Kümeleme Yönteminin Kullanımı, TMMOB Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2007, Bildiriler Kitabı 2. Cilt, s.87-95, KTÜ, Trabzon.

  E11. Çolak, H. E. (2007). Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Epidemiyolojik Amaçlı Konumsal Analizler, TMMOB Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2007, Bildiriler Kitabı 2. Cilt, s.96-105, KTÜ, Trabzon.

  E12. Çolak, E., Yomralıoğlu, T., Aydın, F. (2007), Coğrafi Bilgi Teknolojileri İle Kanser Vakalarının Haritalanması, XVII. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2007, Antalya.

  E13. Çolak, E., Yomralıoğlu, T. (2007). Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İstatistiksel Kanser Haritalarının Üretilmesi: Trabzon Örneği, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , 2-6 Nisan 2007, Ankara.

  E14. Çolak, E., Yomralıoğlu, T. (2007). Epidemiyolojide Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Trabzon İli Kanser Haritalarının Üretilmesi, Poster Bildiri, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan 2007, Ankara.

  E15. Aydınoğlu, A.Ç., Çolak, H.E., Özendi, M., Ülker, M. (2006). e-Trabzon İçin Dijital Kent Atlasının Üretilmesi, Yapı ve Kentte Bilişim IV. Kongresi, 8-9 Haziran 2006, Bildiriler Kitabı s.16-21, Ankara.

  E16. Çolak, H.E., Yıldırım, V., Aydınoğlu, A.Ç. (2006). Kentler İçin Coğrafi Bilgi Sistem Tabanlı Sağlık Bilgi Sistemi Uygulaması: Trabzon Kent Örneği, Uluslararası Katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran 2006, Bildiri Özetleri Kitabı s. 246-247, Bursa.

   

  F. Diğer Yayınlar:

  F1. Colak, H.E. (2008). Surveyors in service of Health: Health GIS in Turkey, FIG WG 1.2-Young Surveyors Newsletter, Issue 3, June 2008.

  F2. Colak, E.,Yomralioglu, T. (2005). Using GIS to Produce Cancer Incidence Maps: A Case Study of Trabzon, Turkey, GIS Development Weekly, 5 December 2005.

Grafik Tasarım > Salih TALAY