• Yrd.Doç.Dr.
   H. Ebru Çolak


   Mail:
   ecolak@ktu.edu.tr
   colakebru@gmail.com

   İletişim

   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Mühendislik Fakültesi
   Hairta Mühendisliği Bölümü
   GISLab
   61080 Trabzon - Turkey

   T +90 (462) 377 3657
   F +90 (462) 328 0918

   Doktora
   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Fen Bilimleri Enstitüsü
   Harita Mühendisliği Anabilim Dalı
   Trabzon, 2005-2010 

   Araştırma
   Liverpool John Moores University 
   Faculty of Technology and Environment
   School of  Computing & Mathematical Sciences
   GISLab UK (Visitor lecturer)
   England, 2008-2009 

   Lisansüstü
   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
   Trabzon, 2002-2005

   Lisans
   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
   Trabzon, 1997-2001

   Uzmanlık Alanları..

   Coğrafi Bilgi Teknolojileri -
   Uygulamaları
   Konumsal İstatistik
   Konumsal Epidemiyoloji 
   Arazi Yönetimi

    

    

    Yayınlar

  1. ULUSLARARASI YAYINLAR

  1.1.  Uluslararası Kitaplar

  1. Colak, H.E.,Yomralioglu, T. (2012). “Geospatialanalysis of  Cancer cases with environmental features by GIS in the Eastern Black Sea Region of Turkey”, kitap bölümü. Editörler: Thakur, J.K., Singh, S.K., Ramanathan, A., Prasad, M.B.K. ve Gossel, W., Geospatial Techniques: Managing Environmental Resources, Springer. 1. baskı, s.220-238. 2011.

  1.2.  Uluslararası İndexli Makaleler (SCI / SCI-Expanded)

  1. Yomralioglu, T.,Colak, H.E., Aydinoglu, A.C. (2009). "Geo-relationship between Cancer Cases and the Environment by GIS: A Case Study of Trabzon in Turkey", Int. Journal of Environmental Research and Public Health 2009, 6, 3190-3204.

  1.3.  Uluslararası Makaleler

  1. Colak, H.E. (2008), “Surveyors in service of Health: Health GIS in Turkey”, FIG WG 1.2-Young Surveyors Newsletter, Issue 3, June 2008.

  2. Colak, E.,Yomralioglu, T. (2005), "Using GIS to Produce Cancer Incidence Maps: A Case Study of Trabzon, Turkey", GIS Development Weekly, 5 December 2005.


  1.4. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında Basılan Bildiriler

  1. Colak, H.E., Uzun, B. and INAN, H. (2010). “A Parcel-Based Health Information System in Turkey”, XXIV FIG International Congress 2010, 11-16 April 2010, Sydney, Australia.

  2. Uzun, B. and Colak, H.E. (2010). “The Issues of Women’s Property Acquisition in Turkey”, XXIV FIG International Congress 2010, 11-16 April 2010, Sydney, Australia.

  3. Kivilcim, C.O.,Colak, H.E., McAlister, C. (2009). "Evaluating Next Generation of Surveyors for the Susteinable World", FIG Working Week 2009, May 3-8, 2009, Eilat, Israel.

  4. Colak, H.E.,Yomralioglu, T. (2008). ”GIS Based Cancer Density Maps: A Case Study in Eastern Black Sea Region of Turkey”, 2008 ESRI Health GIS Conference, September 28- October 1, 2008, Washington, D.C., USA.

  5. Yomralioglu, T.,Colak, H.E., Sogut, H. (2008). ”Health GIS Applications and Its Future Trends in Turkey”, 2008 ESRI Health GIS Conference, September 28- October 1, 2008, Washington, D.C., USA.

  6. Colak, H.E.,Yomralioglu, F. (2007). "TheStatus of Women Surveyors in Turkey", The XXX FIG General Assembly and Working Week, May 13-17, 2007, Hong Kong SAR, China.

  7. Uzun, B.,Colak, H.E. (2007). "Providing Formal Property Rights to Slum Owners through Tenure Legalization Process in Turkey",  The XXX FIG General Assembly and Working Week, May 13-17, 2007, Hong Kong SAR, China.

  8. Colak, H.E.,Aydinoglu, A.C. (2006). "Determining Regional Tourism Development Strategies of East Black Sea Region of Turkey by GIS", XXIII FIG Congress, October 8-13, 2006, Munich-Germany.

  9. Nisanci, R., Uzun, B., Colak, H.E. (2006). "Optimization of Land Valuation Factorsby GIS&SPSS", XXIII FIG Congress, October 8-13, 2006, Munich-Germany.

  10. Colak, E.,Yomralioglu, T. (2005). "Creating GIS-Based Cancer Density Maps for Trabzon Province of Turkey", ESRI Health GIS Conference, October 23–26, 2005, Palmer House Hilton, Chicago, Illinois, USA

  2. ULUSAL YAYINLAR

  2.1. Ulusal Makaleler

  1. Nişancı, R., Yıldırım, V. Ve Çolak, H.E., (2010). “Coğrafi Bilgi Sistem Uygulamaları”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, s:58-63, Eylül 2010.

  2. Çolak, H.E.,Yomralıoğlu, T. (2007). "Kanser Vakalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İrdelenmesi:  Trabzon Örneği", HKM Jeodezi Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı 96, s.39-47, ISSN 1300-3534, Ankara.

  2.2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında Basılan Bildiriler

  1. Çolak, H.E. ve Sani, İ.B. (2012). “KBS için Veri/Kullanıcı Gereksinim analizi: Sosyal İşler ve Sağlık Hizmetleri” , Kent Bilgi Sistemi Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı, Pendik Green Park Hotel, İstanbul, 9-11 Temmuz 2012.

  2. Çolak, H.E. ve Nişancı, R. (2011). "CBS ile Trabzon İl Sağlık Haritalarının Oluşturulması", 3.TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Antalya Kültür Merkezi, 31 Ekim-4 Kasım 2011. 

  3. Çolak, H.E., Kansız, N., Acuner, Ş.A. ve Bankoğlu, F., (2011).  “Trabzon’da Kentsel Yaşamda Kadın”, TMMOB Trabzon Kent Sempozyumu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Trabzon,8-10 Eylül 2011.

  4. Uzun, B., Çolak, H.E., ve Çelik, N. (2011). “Arazi Yönetiminin Toplumsal Boyutu”, Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalıştayı, Okan Üniversitesi, İstanbul, 26-27 Mayıs 2011.

  5. Çolak, H.E. ve İnan, H.İ., (2011). “Türkiye için Konumsal Veri Tabanlı Sağlık Bilgi Sistemi Önerisi”, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 18-22 Nisan 2011.

  6. Çolak, H.E. ve Nişancı, R. (2010). “İlaç Firmalarının Pazar Paylarının CBS ile Analizi: Trabzon Örneği”,  3. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Gebze, Kocaeli, 11-13 Ekim 2010.

  7. Çolak, H. E., Çan, G., (2007). “Sağlık CBS Uygulamalarında Konumsal Kümeleme Yönteminin Kullanımı”, TMMOB Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon, 30 Ekim – 2 Kasım 2007. 

  8. Çolak, H. E. (2007). “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Epidemiyolojik Amaçlı Konumsal Analizler”, TMMOB Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon, 30 Ekim – 2 Kasım 2007.

  9. Çolak, E.,Yomralıoğlu, T. (2007). "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İstatistiksel Kanser Haritalarının Üretilmesi: Trabzon Örneği", 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , Ankara, 2-6 Nisan 2007.

  10. Çolak, E.,Yomralıoğlu, T. (2007). Epidemiyolojide Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Trabzon İli Kanser Haritalarının Üretilmesi, Poster Bildiri, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , Ankara, 2-6 Nisan 2007.

  11. Aydınoğlu, A.Ç., Çolak, H.E., Özendi M., Ülker, M. (2006). "e-Trabzon İçin Dijital Kent Atlasının Üretilmesi", Yapı ve Kentte Bilişim IV. Kongresi, s.246-247, Ankara, 8-9 Haziran 2006.

  12. Çolak, H.E., Yıldırım, V., Aydınoğlu, A.Ç. (2006). "Kentler İçin Coğrafi Bilgi Sistem Tabanlı Sağlık Bilgi Sistemi Uygulaması: Trabzon Kent Örneği",Uluslararası Katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu, s. 16-21, Bursa, 7-9 Haziran 2006.

Grafik Tasarım > Salih TALAY