• Prof. Dr.
   Bayram Uzun


   Mail:
   buzun@ktu.edu.tr
    

   İletişim

   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Mühendislik Fakültesi
   Harita Mühendisliği Bölümü
   61080 Trabzon

   T +90 (462) 377 2796

   F +90 (462) 328 0918

   Doktora

   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Harita Mühendisliği Bölümü
   Trabzon, 2000


   Araştırma


   Lisansüstü


   Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Harita Mühendisliği Bölümü
   Trabzon, 1992 


   Lisans

   Karadeniz Teknik Üniversitesi

   Harita Mühendisliği Bölümü
   Trabzon, 1987

   Uzmanlık Alanları..

   arazi yönetimi
   kırsal- kentsel alan düzenlemeleri
   taşınmaz değerlemesi
   mülkiyet sosyolojisi
   kentsel dönüşüm
   imar hukuku
   3 boyutlu kadastro
  • III. Arazi Yönetimi Çalıştayı
   • III. Arazi Yönetimi Çalıştayı

    III. Arazi Yönetimi Çalıştayının temel amacı, ülkemizde kırsal arazi düzenlemesinin; yasal, teknik ve ekonomik boyutlarıyla detaylı olarak ortaya koyulması ve planlı bir gelişme sürecinin başlatılmasıdır. Bu amaçla çalıştayda; ülkemizde kırsal planlama ve arazi düzenlemesi ile ilgili bilim insanları, politikacılar, kamu ve özel sektör temsilcileri ile serbest meslek mensupları bir araya getirilerek konunun bütünüyle ele alınması, öneriler ve söylemlerle Türkiye’nin kırsal arazi gelişmesine katkı sağlanmaya çalışılacaktır.


  • Teknoloji nedir ?
   • Teknoloji nedir ?
    GIS@Ktü sayesinde kullanıcılar, her türlü CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) dökümanına kolaylıkla ulaşabilecekleri gibi, forum ve blog sayfaları üzerinden de paylaşımda bulunabilmektedirler. Kütüphanemize, sisteme çok kısa bir sürede üye olduktan sonra erişebilinmektedir.


  • Coğrafi bilgiye giden yol...
   • Coğrafi bilgiye giden yol...
    Bilindiği üzere, insanoğlu var olduğu günden itibaren hep daha iyiye erişme arzusu içinde olmuş ve bu süreçte de sürekli kendini geliştirmiştir. Bu arayış sürecinde, özlemlerine kavuşabilmek adına, zaman zaman bilinçli, zaman zaman da kendi iradesi dışında, medeniyet yolculuğunun kaderini etkileyecek gelişmelere ve olaylara neden olmuştur. Tarım toplumu ile başlayan bu medeniyet yolculuğu, sanayi toplumlarını ve ardından da bilgi toplumlarını yaratmıştır. Tüm bu süreçlerin tetikleyicisi ve ortak olgusu esasen hep “akıl” olmuştur.. Ünlü düşünür Aristo’ya göre Akıl; düşünce, algılama ve isteklerin birleşiminde, bilincin ve zekân 


Tasarım > Salih TALAY